W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych oraz kilku przedstawicieli klasy II „a”.

Młodzież oglądała naturalne okazy płazów, m.in.: żaby, ropuchy, rzekotki, kumaki, traszki i salamandry.

Prowadzący spotkanie przypomniał znane już uczniom z lekcji biologii – wiadomości dotyczące środowiska życia i czynności życiowych płazów oraz przedstawił różne ciekawostki dotyczące tej gromady kręgowców.

Katarzyna Surtel