Nagrodzonych zostało 492 uczniów.

Podczas uroczystej gali nagrody odbierali uczniowie gimnazjów - laureaci 12 konkursów przedmiotowych i   Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz  zaproszeni  goście wręczyli laureatom konkursów  oraz opiekunom laureatów i dyrektorom szkół nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne.

Wśród nagrodzonych są również uczniowie naszego gimnazjum, którzy uzyskali tytuł Laureata Konkursu Przedmiotowego:  

- z języka polskiego – Katarzyna Bielak, ucz. kl. 3a, która została także finalistką III m. Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanego przez szkoły pijarskie w Warszawie. Do obu konkursów Kasia przygotowywała się pod opieką pani Ewy Wiechnik;

- z geografii – Katarzyna Bielak, ucz. kl. 3a, pod opieką pani Bożeny Mędrek. Kasia została również laureatką VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego o Zasięgu Wojewódzkim dla Uczniów Gimnazjów „Wędrujemy po mapie świata” organizowanym przez Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie;

- z chemii – Aleksandra Liwak, ucz. kl. 3c, pod opieką pani Zofii Zezulińskiej, Ola została również finalistką Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego  oraz Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego; Do obu konkursów przygotowywała się pod opieką pani Barbary Czarny

- z języka niemieckiego – Michał Małek, ucz. kl. 3e. Michał powtórzył sukces, ponieważ tytuł laureata z języka niemieckiego uzyskał po raz drugi, a przygotowywał się pod opieką pana Marka Flisa

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!

fotogaleria