Aktualności roku szkolnego 2017/2018

Zaproszenie!

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum na wycieczkę do Krakowa i Wadowic w dniu 26.10.2017. Do dnia 13.10.2017 należy uiścić opłatę za wycieczkę (135 zł)

  Program

 

Zakręcona  akcja!!

Już kolejny rok zbieramy plastikowe nakrętki dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Hospicjum wymienia je na sprzęt rehabilitacyjny.

więcej

 

Test o patronie szkoły

W dniu 23.10.2017r. klasy II gimnazjum będą pisały test o patronie szkoły – Janie Pawle II. Prosimy o przygotowanie się do testu.

Wycieczka do Warszawy

Dnia 29 września 2017 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. W wyjeździe wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum.

Handel Ludźmi
Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018, będący kolejną edycją tego rodzaju planowych działań realizowanych od 2003 roku.

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – WARSZTATY

Dnia 11 i 14 września 2017 r. w naszej szkole pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą” odbywały się dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 2 gimnazjum.

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas VII i II gimnazjum do udziału w warsztatach pt. „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”