Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. O godz. 8:00 w obydwu parafiach została odprawiona Msza Święta w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników szkoły.

Bezpośrednio po niej uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum wraz z wychowawcami i przybyłym gronem pedagogicznym spotkali się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego na dziedzińcu szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Pan Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego, Pani Ewa Janus - Przewodnicząca Rady Miasta. W wystąpieniu Pani dyrektor, Agnieszki Trytek skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli znalazły się również podziękowania dla Pana Burmistrza za finansowy wkład w termomodernizację szkoły. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miejskich oraz wicedyrektorzy szkoły: Pan Andrzej Tomczyk i Pani Grażyna Kras. Wszyscy życzyli zgromadzonym owocnej pracy i sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Po uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.