BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – WARSZTATY

Dnia 11 i 14 września 2017 r. w naszej szkole pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą” odbywały się dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 2 gimnazjum.

Zorganizowano również szkolenie rodziców uczniów klas 7 i oddziałów gimnazjalnych. Poprowadził je edukator z firmy szkoleniowej „Sofokles” - pan Robert Turski. Podczas spotkania z rodzicami pan Robert  wskazał na najpoważniejsze zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież w Internecie. Podpowiedział co powinni wiedzieć rodzice
i nauczyciele, aby uchronić dzieci przed tymi zagrożeniami. Efektem przeprowadzonych zajęć z młodzieżą było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania na cyberprzemoc. Koordynatorem działań profilaktycznych była p. Ewa Chmiel – pedagog szkolny.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach programu „Bliżej siebie – dalej od uzależnień” sfinansowanego przez Gminę Janów Lubelski.

fotogaleria