Gimnazjaliści na pokazach z fizyki

Fizyka to nauka, w której doświadczenia odgrywają decydującą rolę w rozumieniu otaczającego nas świata. Dlatego też 13 września 2017 r. uczniowie klas trzecich pod opieką p. Elżbiety Nowakowskiej, Elżbiety Krzysztoń, Ewy Kurasiewicz i Zofii Bartoszek uczestniczyli w „Pokazach fizyki” na UMCS w Lublinie. Z zainteresowaniem obserwowali przeprowadzane doświadczenia z następujących działów: mechanika, elektrostatyka, akustyka i radioaktywność.  Uczestnicy usłyszeli jak „grają” rury podczas podgrzewania palnikiem, zaobserwowali jak „tańczą” płomienie w rytm muzyki oraz zapoznali się jak działają detektory do wykrywania źródeł promieniotwórczych… Był to czas ciekawych i pouczających doświadczeń poszerzających wiedzę zdobywaną na lekcjach fizyki w szkole.

  fotogaleria