"Poznajesz Język – Poznaj Kraj"

Dnia 26 października 2017 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych:  "Poznajesz Język – Poznaj Kraj"

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży, gdyż przystąpiło do niego 21 uczniów z klasy VII, II PG i III PG. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języka niemieckiego p. Jadwigę Chróściel, p. Monikę Świątek oraz p. Marka Flisa.

Arkusz konkursowy składał się z 40 pytań typu zamkniętego. Były to pytania sprawdzające wiedzę uczniów z zakresu geografii, historii, administracji, polityki a także  zawierające ciekawostki kulturowe krajów niemieckiego obszaru językowego.

Jak się okazało poziom konkursu był bardzo wysoki – pytania sprawdzały bowiem wiedzę uczniów z zakresu kulturoznawstwa, wykraczając tym samym poza podstawę programową. Wszyscy uczniowie osiągnęli mimo to wysokie wyniki z konkursu, co świadczy niewątpliwie o bardzo dobrym przygotowaniu.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. 

Są to:

I miejsce: Kinga Jednac kl. VII d – 40 pkt./40 max

II miejsce: Angelika Tarka kl. II d PG – 35 pkt./40 max

III miejsce: Michał Flis kl. II f  PG– 34 pkt./40 max

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Monika Świątek