Pan dyrektor Andrzej Tomczyk w krótkim przemówieniu powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności uczniów klas I, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników administracji i obsługi, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym. Przekazał również najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Życzenia złożyli także przybyli na uroczystość goście - Burmistrza Janowa Lubelskiego p. Krzysztof Kołtyś, wiceburmistrz – p. Czesław Krzysztoń, dyrektor ZOSIP-u p. Zbigniewa Flisa i Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Skubik. 

Pani wicedyrektor Grażyna Kras przedstawiła uczniom klas pierwszych nowych wychowawców  i zachęciła do udziału w konkursach, kołach zainteresowań i aktywności sportowej. Uroczystość poprowadził pan Jacek Golec – nauczyciel matematyki.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami w celu omówienia planów na nowy rok szkolny.

 

fotogaleria