Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim

 

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Trytek
Z-ca dyrektora mgr Andrzej Tomczyk
Z-ca dyrektora mgr Ewa Widomska
Z-ca dyrektora mgr Grażyna Kras
Z-ca dyrektora mgr Iwona Walas
                         
 

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
w latach 1999 - 2017

 

Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Tomczyk
Z-ca dyrektora mgr Grażyna Kras
Z-ca dyrektora mgr Grażyna Michna