ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROK SZKOLNY 2017/2018

        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W INTERNECIE

  

 

Lp.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Rodzaj zajęć

Cel zajęć

Adresaci

zajęć

Termin realizacji

Miejsce

realizacji

(sala)

dzień

godzina

1.

Małysz Wioletta

Zaj. artystyczne

 „Zoom Kultury”

Podnoszenie jakości edukacji włączającej. Rozwijanie zainteresowań.

kl. VII, II i III gimnazjum

poniedziałek

7:00 -8:00

57

świetlica

2.

Kulpa Ewa

Koło j. angielskiego „Komunikacja bez barier”

Ćwiczenie mówienia

 w języku angielskim

II i III gimnazjum

czwartek

13:30 – 14:30

31

3.

Chróściel Jadwiga

Zajęcia rozwijające zainteresowania

z j. niemieckiego

Rozwijanie zainteresowań z j. niemieckiego

II gimnazjum

czwartek

13:40 -14:25

52

4.

Carny Barbara

Koło j. polskiego.

Przygotowanie do konkursów

Rozwijanie zainteresowań

II gimnazjum

wtorek

(do końca XI)

7:10 -7:55

61

5.

Nowakowska Elżbieta

Zajęcia z fizyki

Uzupełnienie wiadomości z fizyki, rozwijanie zainteresowań

kl. VII, II i III gimnazjum

czwartek

14:35 -15:20

43

6.

Rosińska Joanna

Zajęcia z matematyki

Uzupełnienie i rozwijanie wiadomości

kl. VII,

 II gimnazjum

poniedziałek

14:35 -15:20

30

7.

Widz Maria

Koło j. angielskiego „Podróż z językiem angielskim”

Rozwijanie zainteresowań, kompetencji językowych

II i III gimnazjum

wtorek

14:35 -15:20

69

8.

Orzeł Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze

 z j. polskiego

Uzupełnienie wiadomości

kl. VII, II i III gimnazjum

środa

14:35 -15:20

32

9.

Zezulińska Zofia

Konsultacje z chemii

Rozwijanie zainteresowań

III gimnazjum

środa

7:10 -7:55

51

10.

Wiechnik Ewa

Koło j. polskiego- przygotowanie do konkursów

Rozwijanie zainteresowań

III gimnazjum

środa

 (IX-XI)

13:40 -14:25

53

11.

Krzysztoń Elżbieta

Zajęcia z matematyki

Uzupełnianie wiadomości

III gimnazjum

poniedziałek

13:40 -14:25

67

12.

Biżek Krzysztof

Kółko plastyczne

Rozwijanie zainteresowań

kl. VII, II i III gimnazjum

czwartek

14:30 -15:30

58

13.

Podkańska Katarzyna

Zajęcia kaligraficzne

Rozwijanie zainteresowań

kl. VII, II i III gimnazjum

poniedziałek

13:40 -15:30

biblioteka

14.

Wołoszyn Daniel

Zajęcia wyrównawcze

 i rozwijające

Uzupełnianie wiadomości. Przygotowanie do konkursów i egzaminu

kl. VII, II i III gimnazjum

poniedziałek

14:30 -15:15

31

15.

Surtel Katarzyna

Konsultacje z biologii

Rozwijanie zainteresowań

II i III gimnazjum

poniedziałek

14:30 -15:15

26

16.

Świątek Monika

Koło j. niemieckiego

Rozwijanie zainteresowań. Przygotowanie do egzaminu

kl. VII, II i III gimnazjum

wtorek

14:30 -15:20

52

17.

Maksim Agnieszka

 

Koło j. angielskiego

Uzupełnianie wiadomości. Przygotowanie do konkursów i egzaminu

kl. VII, II i III gimnazjum

piątek

14:30 -15:15

31

18.

 

Skakuj Krzysztof

Arkusz egzaminacyjny

 z matematyki

Przygotowanie do egzaminu

III gimnazjum

wtorek

7:10 -7:55

49

19.

 

Kuśmierczyk Anna

Zajęcia wyrównawcze z historii

Uzupełnianie wiadomości

kl. VII,

 II gimnazjum

czwartek

7:15 - 8:00

29

20.

 

Widz Mariusz

Pierwsza Pomoc

Rozwijanie i uzupełnianie umiejętności, poprzez ćwiczenia praktyczne

III gimnazjum

środa

14:40 – 15:20

69