Zamówienia publiczne i przetargi
 

Ogłoszenie nr 348426 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

 

   Ogłoszenie o zamówieniu

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Wybór najkorzystniejszej oferty


 

Ogłoszenie nr 313773 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.
Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

 

   Ogłoszenie o zamówieniu

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Wybór najkorzystniejszej oferty